Month: September 2017

การเตรียมทีมของกีฬาฟุตบอล

ในระยะเวลาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้หยุดหรือเป็นการพักช่วงของฤดูกาลของกีฬาฟุตบอลนั้น โค้ชและผู้ช่วยโค้ชก็ต้องมีการประชุมเพื่อเป็นการวางแผนในการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านนักกีฬา Continue reading “การเตรียมทีมของกีฬาฟุตบอล”

การเตรียมตัวของโค้ชก่อนแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ก่อนวันแข่งขันควรมีการเตรียมสิ่งต่างๆ เช่นการเตรียมเส้นทางในการเดินทางไปแข่งขันตรวจสอบสภาพรถที่ใช้ในการเดินทางหรือสิ่งต่างๆที่นำติดไปเพื่อความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบอุ่นร่างกาย Continue reading “การเตรียมตัวของโค้ชก่อนแข่งขันกีฬาฟุตบอล”

การเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคของกีฬาฟุตบอล

การนำเทคนิคส่วนบุคคลมาผสมผสานกับระบบการเล่นที่โค้ชได้วางแผนไว้อย่างลงตัวจึงทำให้ระบบการเล่นกีฬาฟุตบอลออกมาดีการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคนั้นจะต้องมีสมรรถภาพทางร่างกายให้มีความสมบูรณ์ Continue reading “การเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคของกีฬาฟุตบอล”

กลยุทธ์ถ่วงเวลาในการเล่นกีฬาฟุตบอล

การใช้กลยุทธ์ในการถ่วงเวลานั้นจะสามารถใช้เมื่อการแข่งขันในช่วงท้ายเกมซึ่งลักษณะในการทำเช่นนี้อาจจะได้รับคาดโทษจากผู้ตัดสินจากสนามเนื่องจากเป็นการทำผิดมารยามในการเล่นฟุตบอลซึ่งจะมีผลประโยชน์ที่ดี Continue reading “กลยุทธ์ถ่วงเวลาในการเล่นกีฬาฟุตบอล”

กฎเกณฑ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

การเล่นกีฬาในแต่ละประเภทย่อมมีกฎเกณฑ์หรือกติกาในการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆกำหนดเพื่อให้นักกีฬาได้เคารพพร้อมกับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยดีการที่มีกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องให้ความสำคัญ Continue reading “กฎเกณฑ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล”