การเตรียมตัวของโค้ชก่อนแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ก่อนวันแข่งขันควรมีการเตรียมสิ่งต่างๆ เช่นการเตรียมเส้นทางในการเดินทางไปแข่งขันตรวจสอบสภาพรถที่ใช้ในการเดินทางหรือสิ่งต่างๆที่นำติดไปเพื่อความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบอุ่นร่างกาย เป็นต้นสิ่งเหล่านี้โค้ชเองควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ควรศึกษารายละเอียดต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปเพื่อทำการแข่งขัน เช่น ระยะทางที่ห่างจากที่พักไปถึงสนามของการแข่งขัน และควรมีการคำนวณระยะเวลาในการเดินทางให้ไปถึงก่อนไม่ต่ำกว่า15นาทีเพื่อที่จะได้มีการอบอุ่นร่างกายหรืออาจมีข้อบกพร่องต่าง เมื่อมีการแข่งขันแบบต่อเนื่องอาจต้องจองที่พักสำหรับนักกีฬารวมถึงการรับประทานอาหารในแต่ละมือ โค้ชจะต้องหาสนามเพื่อให้ทีมของตนเองนั้นได้ซ้อมในแต่ละช่วงเวลารวมถึงการศึกษารายละเอียดในการแข่งขันครั้งนั้นด้วยตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพของอากาศว่ามีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ มีฝนหรือไม่เพื่อให้นักกีฬาเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย

ตัวโค้ชเองจะต้องมีการชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงกติกาที่อยู่ด้วยกันภายในที่พัก จัดโปรแกรมในการฝึกซ้อมในแต่ละวัน โค้ชจะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนและแจ้งให้นักกีฬาได้ทราบล่วงหน้า ศึกษากฎระเบียบของการแข่งขันที่นี้แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้นักกีฬาได้ทราบทันทีเพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อทีมตนเอง

ควรมีการตกลงในเรื่องต่างๆระหว่างโค้ชกับผู้เล่นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์แข่งขันจริงในการเล่นเป็นระบบนั้นจะต้องมีการผสานกันระหว่างและผู้เล่นเพราะการที่จะให้โค้ชใช้เสียงในการแข่งขันตลอดเวลาคงเป็นไปได้ยากดังนั้นก็ต้องมีการตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย